Notulen - Politieraad 08/03/2022

Op dinsdag 8 maart 2022 heeft een politieraad plaatsgevonden in de raadzaal van het stadhuis te Maaseik.

Hieronder vindt u de notulen van deze vergadering. 

Meeting

De notulen van het openbaar gedeelte en een overzichtslijst van deze politieraad zijn hieronder raadpleegbaar. 

De notulen van de politieraden zijn ook terug te vinden via de link 'Downloads' onderaan de pagina. 

De agenda van de openbare zitting van deze vergadering was als volgt:

Openbare zitting

Beleid & Communicatie

1. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Financiën

2. Aanpassing delegatiebesluit - Goedkeuring
3. Reglement ter ondersteuning van de werking van de vriendenkring van de politiezone - Goedkeuring

Personeel & Organisatie

4. Aanpassing organieke tabel - formatie ingevolge een interne wijziging in functie van de inzet van een inspecteur algemene steundienst voor de M-werking - Goedkeuring - Er wordt beslist om een plaats beschikbaar te stellen voor een inspecteur van de algemene steundienst tot vaste ondersteuning van de M-werking. Dit wordt structureel voorzien in de organieke tabel van de politiezone.
5. Vacantverklaring van de functie van commissaris - Goedkeuring
6. Vacantverklaring van twee functies INP algemene steundienst via aspirantenmobiliteit - Goedkeuring
7. Vacantverklaring van de functie van assistent P&O - Bekrachtiging
8. Vacantverklaring van de contractuele functie van onderhoudsmedewerker (niveau D) - Bekrachtiging