Wat is een aangifte?

Een aangifte kan verschillende vormen hebben. Men kan een aangifte doen van diefstal, beschadiging, verlies, ... waarbij geen ploeg ter plaatse noodwendig is. Deze aangifte kan dan plaatsvinden op de commissariaten. 

  • Diefstal kan onder andere gaan over diefstal documenten, portefeuille, gsm, container, fiets, ...
    Bij dit soort aangiftes wordt een proces-verbaal opgesteld indien nieuwe documenten dienen aangevraagd te worden. 
  • Beschadiging kan onder andere gaan over beschadiging van de auto of fiets. Bij aangifte ten burele dient het voertuig ook aanwezig te zijn, zodat de vaststellende ambtenaar de schade kan beschrijven in het proces-verbaal. 
  • Verlies kan onder andere gaan van verlies documenten tot het verlies van een nummerplaat. 
    Opgelet! Bij verlies van de identiteitskaart dient men zich te wenden tot de dienst Burgerzaken van de woonplaats. 

Indien u een dringende tussenkomst nodig heeft van een politieploeg, dient u steeds de '101' te bellen. Ook als er ter plaatse vaststellingen dienen te gebeuren is het noodzakelijk dat u de ploeg laten tussenkomen via de '101'-centrale. 

Een aangifte kan ook een klacht betreffen. Klachten kunnen gaan van burenruzies, oplichting, opzettelijke slagen, ... Deze klachten kunnen ook misdrijven omvatten. De klager wordt dan aangehoord, waarbij proces-verbaal opgesteld wordt. Mogelijks wordt dan ook een verhoor afgenomen. Indien er nadeel is of schade, kunt u het beste ook bewijsmateriaal meebrengen ter staving van de feiten die zich hebben voorgedaan. 

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 089569211.