Verbod op onnodig waterverbruik is opgeheven - Captatieverbod

De provinciegouverneur van Vlaams-Brabant heft de beperkingen op het gebruik van leidingwater, grondwater en regenwater op. Het captatieverbod voor het oppompen van water uit onbevaarbare waterlopen blijft behouden. 

Waarom deze maatregelen?

Het is al maanden zeer droog in grote delen van Vlaanderen. De peilen en afvoeren van de rivieren en beken zijn hierdoor sterk aan het dalen. 

Captatieverbod

Op de onbevaarbare waterlopen kunnen lage peilen gezondheidsrisico's vormen en ecologische schade berokkenen. Op verschillende plaatsen staan er al waterlopen droog. Om verdere schade en gezondheidsrisico's te vermijden, blijft een captatieverbod voor deze waterlopen ingesteld. Dit betekent dat er geen water uit deze waterlopen meer mag opgepompt worden.

Meer informatie vind je hier.