Buurtfeest

08.10.2022

Naar aanleiding van een buurtfeest in de Koningin Elisabethlaan op zaterdag 8 oktober 2022 van 08.00 tot 24.00 uur worden de hiernavolgende verkeersmaatregelen genomen:

 • alle verkeer en parkeren wordt verboden in de Koningin Elisabethlaan, gedeelte tussen huisnummer 1 tot 37;
 • alle verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer en parkeren, wordt verboden in de Koningin Elisabethlaan, gedeelte tussen:
  • de Tiensesteenweg en huisnummer 1;
  • de Oudebaan en huisnummer 37;
 • het éénrichtingsverkeer wordt opgeheven en het tweerichtingsverkeer ingesteld in de Koningin Elisabethlaan, gedeelte tussen:
  • de Tiensesteenweg en huisnummer 1;
  • de Oudebaan en huisnummer 37.
Straten
Koningin Elisabethlaan