Levering

07.10.2022

Naar aanleiding van het leveren van materiaal in de Collegeberg te Leuven op donderdag 29 september en op vrijdag 7 oktober 2022 telkens tussen 07.00 en 11.00 uur de hiernavolgende verkeersmaatregelen te nemen:

  • alle verkeer en parkeren wordt verboden in de Collegeberg, gedeelte tussen de Naamsestraat en huisnummer 4;
  • alle verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer, wordt verboden in de Collegeberg, gedeelte tussen de Oude Markt en huisnummer 4;
  • het éénrichtingsverkeer wordt opgeheven en het tweerichtingsverkeer ingesteld in de Collegeberg, gedeelte tussen de Oude Markt en parking KU Leuven.
Straten
Collegeberg