Onze organisatie

De Belgische politie bestaat uit twee niveaus: de federale en de lokale politie. De lokale politie bestaat uit een 190tal politiezones, waarvan het aantal fluctueert door veranderingen in het politielandschap ( bijvoorbeeld door fusies van politiezones ).

Politiezone Hageland staat in voor de gemeenten Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken en Tielt-Winge.

De dagelijkse leiding van onze zone is in handen van de waarnemend korpschef, commissaris Kurt Marcoen. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid. Hij staat onder het gezag van het politiecollege.

Onze taak is het verzekeren van de basispolitiezorg op het lokale niveau, georganiseerd in 7 basisfuncties:

Wijkwerking,

Onthaal,

Interventie,

Slachtofferbejegening,

Lokale recherche,

Handhaving openbare orde,

Verkeer