Zonaal veiligheidsplan 2014-2017 (2019)

In het zonaal veiligheidsplan 2014-2017 staan de krijtlijnen van onze werking voor de komende vier jaar uitgeschreven.

Het zonaal veiligheidsplan in een vierjaarlijks plan waarin de prioriteiten van een politiezone vastgelegd worden. De voorbereiding hiervan gebeurt in de zonale Veiligheidsraad. Deze is samengesteld uit de burgemeesters van de politiezone, de procureur des Konings te Leuven, de korpschef van de lokale politie, de bestuurlijke directeur-coördinator van de federale politie, de gerechtelijk directeur van de federale politie en de arrondissementscommissaris.