Laatste nieuws

Als politiezone wensen wij de aandacht te vestigen op de diverse soorten oplichting die wij registeren. Meer en meer burgers worden immers het slachtoffer van (pogingen tot) oplichting via digitale kanalen zoals WhatsApp, SMS, e-mail of via telefoon.