https://www.politie.be/5391/ nl Jaarverslag 2020 https://www.politie.be/5391/nieuws/jaarverslag-2020 <div class="node node--type-news-article node--view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden field--item"><time datetime="2021-03-29T12:51:13Z">Ma 29.03.2021 - 14:51</time> </div> <div class="police-popup-field field field--name-display-field-copynode-news-article-copy-field-photos field--type-ds field--label-hidden field--items" data-id="3195"> </div> <div class="field field--name-field-intro field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p><strong>Jaarverslag 2020</strong></p> <p>Het jaarverslag 2020 is afgerond en omvat de resultaten die we behaalden op het vlak van onze externe en interne prioriteiten.<br />  </p> </div> <div class="field field--name-field-content field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Het zal u opvallen dat er een serieuze daling van het aantal inbraken (-31%) op te tekenen valt, in schril contrast met een duizelingwekkende stijging van het fenomeen cybercrime (in strikte zin zien we een stijging van 56%, in ruime zin gaan we zelfs naar een stijging van 82% tov 2019!). Het hoeft weinig betoog dat deze fluctuaties in verband staan met de covidpandemie.</p> <p>Niets te maken met corona, maar toch opmerkelijk is de felle toename van het aantal snelheidscontroles. Met de aanwerving van een agent van politie, die specifiek belast is met verkeerstaken, en de aankoop van een nieuw type snelheidsmeter zijn we erin geslaagd het aantal gecontroleerde voertuigen opnieuw op het peil van 2017 te brengen. Door ruim 114 000 voertuigen te controleren willen we de boodschap geven dat té snel rijden in onze zone ten stelligste afgeraden is. Deze inspanning willen we de komende jaren trouwens blijven aanhouden.</p> <p>Veel leesplezier!</p> <p><a href="/5391/sites/5391/files/attachments/Jaarverslag%202020.pdf">Klik hier om het jaarverslag te lezen.</a></p> </div> <div class="police-popup-field form-group" data-id="3195"></div> </div> Mon, 29 Mar 2021 12:51:13 +0000 Lokale Politie Bierbeek / Boutersem / Holsbeek / Lubbeek 3195 at https://www.politie.be/5391 Waarschuwing voor oplichting via SMS, e-mail of telefoon https://www.politie.be/5391/nieuws/waarschuwing-voor-oplichting-via-sms-e-mail-of-telefoon <div class="node node--type-news-article node--view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden field--item"><time datetime="2021-03-05T08:46:15Z">Vr 5.03.2021 - 9:46</time> </div> <div class="police-popup-field field field--name-display-field-copynode-news-article-copy-field-photos field--type-ds field--label-hidden field--items" data-id="3183"> </div> <div class="field field--name-field-intro field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Als politiezone wensen wij de aandacht te vestigen op de diverse soorten oplichting die wij registeren. Meer en meer burgers worden immers het slachtoffer van (pogingen tot) oplichting via digitale kanalen zoals WhatsApp, SMS, e-mail of via telefoon. </p> </div> <div class="field field--name-field-content field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p><strong>WhatsApp</strong><br /> Ontvang je een bericht van je “zoon” of “dochter” die zogezegd een nieuw gsm-nummer heeft en vraagt om het oude nummer te wissen, wees dan waakzaam. Na een kleine conversatie wordt er immers gevraagd om één of meerdere ‘dringende’ betalingen uit te voeren, liefst via een ‘instant overschrijving’ en vervolgens een bewijs door te sturen dat de betaling werd uitgevoerd. Op deze manier wordt de bankrekening van oplichters gespijsd i.p.v. zoon/dochterlief uit de nood te helpen. </p> <p><strong>COVID-19 premie</strong> <br /> Er circuleren de laatste weken SMS-berichten en e-mails inzake Corona/ COVID-19-compensatiepremies of toeslagen die zouden kunnen bekomen worden. Deze berichten lijken afkomstig te zijn van de Vlaamse of Federale overheid, maar zijn dus van frauduleuze aard. In de ontvangen SMS of e-mail wordt gezegd dat er een premie kan aangevraagd worden door op de bijgevoegde link te klikken. Wanneer je op de link klikt, word je doorverwezen naar een valse website, waar je je persoonlijke (bank)gegevens dient in te voeren. Vervolgens vraagt men enkele handelingen uit te voeren met de kaartlezer van uw financiële instelling. Het is voornamelijk door deze handelingen uit te voeren dat de oplichters de bankrekening(en) kunnen plunderen.  </p> <p><strong>Microsoft/ Windows</strong> <br /> De laatste dagen worden er ook oplichtingen gemeld inzake (hoofdzakelijk Engelstalige) personen die zich uitgeven als helpdeskmedewerker van Microsoft/ Windows. Zij contacteren de slachtoffers telefonisch om hen te verwittigen dat er een probleem is met hun computer. Ook hier wordt er gevraagd om een aantal handelingen te stellen, zoals toegang (remote access) geven tot de pc zodat men deze kan overnemen om het probleem op te lossen, maar meestal vraagt men eveneens om de bankkaartlezer te gebruiken om bv. een softwarepakket aan te kopen of de computer te deblokkeren… Op deze manier dreig je eveneens tientallen tot duizenden euro’s kwijt te geraken. </p> <p><strong>Vaccins</strong> <br /> Een zeer recente oplichtingsvorm is dat men je contacteert om je te registeren op vaccinatielijsten. Omdat dit steeds ‘mislukt’ wordt er herhaaldelijk gevraagd om naar een opgegeven (vermoedelijk betalend) telefoonnummer (terug) te bellen.  </p> <p><strong>Tips om oplichting te voorkomen</strong> <br /> Contacteer je contactpersonen (telefonisch) op het laatst gekende telefoonnummer als je twijfelt over de ‘echtheid’ van een ontvangen bericht of e-mail. Als een ‘aanbieding’ te mooi lijkt om waar te zijn, is ze dat vaak ook effectief. Bekijk het e-mailadres van de afzender van een e-mail steeds in detail, hieruit kan vaak reeds afgeleid worden of dit wel overeenstemt. Geef nooit persoonlijke (bank)gegevens prijs als de begunstigde niet gekend is. De overheid communiceert niet via SMS, tenzij via BE-alert om noodsituaties/ instructies te melden. </p> <p>Tot slot willen we nog adviseren om steeds aangifte te doen indien je het slachtoffer bent van oplichting. </p> </div> <div class="police-popup-field form-group" data-id="3183"></div> </div> Fri, 05 Mar 2021 08:46:15 +0000 Lokale Politie Bierbeek / Boutersem / Holsbeek / Lubbeek 3183 at https://www.politie.be/5391 Politiezone Lubbeek actief op Facebook https://www.politie.be/5391/nieuws/politiezone-lubbeek-actief-op-facebook <div class="node node--type-news-article node--view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden field--item"><time datetime="2021-01-13T09:46:46Z">Wo 13.01.2021 - 10:46</time> </div> <div class="police-popup-field field field--name-display-field-copynode-news-article-copy-field-photos field--type-ds field--label-hidden field--items" data-id="3092"> </div> <div class="field field--name-field-intro field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Een nieuw jaar brengt voor onze politiezone ook meteen een nieuw communicatiemiddel met zich mee.</p> <p>Je vindt ons vanaf nu ook op de Facebook-pagina:</p> <p><a href="https://www.facebook.com/Politiezone-Bierbeek-Boutersem-Holsbeek-Lubbeek-108688841055358/" id="LPlnk367222" target="_blank">https://www.facebook.com/Politiezone-Bierbeek-Boutersem-Holsbeek-Lubbeek-108688841055358/</a></p> <p><a href="https://www.facebook.com/Politiezone-Bierbeek-Boutersem-Holsbeek-Lubbeek-108688841055358/"><img alt="logo facebook duim" data-entity-type="file" data-entity-uuid="b163b637-9389-4a59-ab33-6fb7b343547d" height="91" src="/5391/sites/5391/files/images/facebook-pictogram.jpg" width="91" class="align-center" /></a></p> <p> </p> </div> <div class="field field--name-field-content field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Sinds 12 januari zijn we actief op Facebook.</p> <p>We beseffen dat Facebook een meerwaarde biedt op het vlak van externe communicatie en springen dus graag mee op de kar van de sociale media.</p> <p>De bedoeling is vooral om te laten zien waar we voor staan en wat we doen. Resultaten van acties, preventietips, ... zullen dan ook regelmatig gepost worden. Maar ook de hulp van de burger kan ingeroepen worden, wanneer we loslopende dieren aantreffen of gevonden voorwerpen worden binnengebracht en we op zoek zijn naar de rechtmatige eigenaar.</p> <p><em><strong>De Facebookpagina zal niet constant in de gaten gehouden worden, daarom is ze niet geschikt voor wie dringende politiehulp nodig heeft</strong>.</em> Daarvoor is maar 1 optie de juiste: het noodnummer<strong> 101</strong>.</p> </div> <div class="police-popup-field form-group" data-id="3092"></div> </div> Wed, 13 Jan 2021 09:46:46 +0000 Lokale Politie Bierbeek / Boutersem / Holsbeek / Lubbeek 3092 at https://www.politie.be/5391 Opgelet voor oplichting via Whatsapp https://www.politie.be/5391/nieuws/opgelet-voor-oplichting-via-whatsapp <div class="node node--type-news-article node--view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden field--item"><time datetime="2020-11-16T15:35:03Z">Ma 16.11.2020 - 16:35</time> </div> <div class="police-popup-field field field--name-display-field-copynode-news-article-copy-field-photos field--type-ds field--label-hidden field--items" data-id="2321"> </div> <div class="field field--name-field-intro field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p><strong>De laatste weken zien we een stijging van het aantal aangiftes van oplichting via Whatsapp.</strong></p> <p>De werkwijze van de oplichters is steeds dezelfde: je ontvangt een bericht van een onbekend nummer. De afzender beweert je (klein)zoon of (klein)dochter te zijn, wiens gsm in de wasmachine is gesukkeld. Er moet echter dringend een factuur betaald worden en daarom vraagt men om geld over te schrijven, het liefst zo snel mogelijk en via de bankapp.</p> </div> <div class="field field--name-field-content field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Ga hier nooit zomaar op in! Controleer steeds de echtheid van het bericht, door te verifiëren of je wel degelijk met een familielid of kennis in contact bent. Zorg ervoor dat je op één of andere manier die contactpersoon aan de lijn krijgt. Kan je de contactpersoon telefonisch niet bereiken? Maak dan geen geld over en beëindig de conversatie.</p> <p>Ben je toch opgelicht en heb je nadeel? Doe aangifte bij de lokale politie. Maak hiervoor online een afspraak. Wis het nummer en de berichten zeker niet!</p> <p>Bespreek deze vorm van oplichting ook met je familie, zo verklein je de kans dat zij in de val lopen.</p> </div> <div class="police-popup-field form-group" data-id="2321"></div> </div> Mon, 16 Nov 2020 15:35:03 +0000 Lokale Politie Bierbeek / Boutersem / Holsbeek / Lubbeek 2321 at https://www.politie.be/5391 Wanneer moet je je laten testen? https://www.politie.be/5391/nieuws/wanneer-moet-je-je-laten-testen <div class="node node--type-news-article node--view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden field--item"><time datetime="2020-10-27T09:51:59Z">Di 27.10.2020 - 10:51</time> </div> <div class="police-popup-field field field--name-display-field-copynode-news-article-copy-field-photos field--type-ds field--label-hidden field--items" data-id="1784"> </div> <div class="field field--name-field-intro field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>De actuele covidpandemie blijft aan kracht winnen. Wil je weten of je moet worden getest, in isolatie moet of in quarantaine wordt geplaatst, kan onderstaand stroomdiagram enige duidelijkheid bieden.</p> </div> <div class="field field--name-field-content field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p><img alt="Flowchart COVID-19 testen, quarantaine &amp; isolatie" data-entity-type="file" data-entity-uuid="3093bc13-3f0c-4529-8e12-ed66ae2186ab" src="/5391/sites/5391/files/images/ev_0.jpg" /></p> </div> <div class="police-popup-field form-group" data-id="1784"></div> </div> Tue, 27 Oct 2020 09:51:59 +0000 Lokale Politie Bierbeek / Boutersem / Holsbeek / Lubbeek 1784 at https://www.politie.be/5391 Gezocht: vrijwillige diefstalpreventieadviseurs https://www.politie.be/5391/nieuws/gezocht-vrijwillige-diefstalpreventieadviseurs-0 <div class="node node--type-news-article node--view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden field--item"><time datetime="2020-09-09T14:05:26Z">Wo 9.09.2020 - 16:05</time> </div> <div class="police-popup-field field field--name-display-field-copynode-news-article-copy-field-photos field--type-ds field--label-hidden field--items" data-id="908"> </div> <div class="field field--name-field-intro field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Wil jij onze bevolking helpen informeren over een betere beveiliging van hun woning?</p> <p>De politiezone Lubbeek zoekt enthousiaste vrijwilligers om de bevolking te informeren over betere beveiligingsmaatregelen voor hun woning. Als vrijwillige diefstalpreventieadviseur volg je eerst een opleiding 'adviseur inbraakpreventie' aan de provinciale politieschool (PIVO) te Asse (Relegem).</p> </div> <div class="field field--name-field-content field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Na deze opleiding ga je, na aanvraag, bij onze inwoners op huisbezoek en bekijk jij de zwakke en inbraakgevoelige punten van hun woning. Je adviseert de bewoners hoe ze hun woning beter kunnen beveiligen tegen een mogelijke inbraak.</p> <ul> <li>Ben jij bereid om je belangeloos in te zetten?</li> <li>Heb je interesse voor inbraakpreventie?</li> <li>Kan jij je tijdens de dag en 's avonds regelmatig vrij maken?</li> <li>Ben jij bereid om een 10-daagse opleiding ' adviseur inbraakpreventie' te volgen?</li> </ul> <p><strong>JA?</strong> Dan ben jij de persoon die wij zoeken! <strong>Graag een seintje voor 28 september 2020!</strong></p> <p>Voor meer informatie kan je contact opnemen met:</p> <p><strong>Commissaris Danny Schoonheydt</strong><br /> PZ Lubbeek<br /> Gellenberg 18<br /> 3210 Lubbeek<br /> 016 634363</p> </div> <div class="police-popup-field form-group" data-id="908"></div> </div> Wed, 09 Sep 2020 14:05:26 +0000 Lokale Politie Bierbeek / Boutersem / Holsbeek / Lubbeek 908 at https://www.politie.be/5391 Opgepast voor oplichters! https://www.politie.be/5391/nieuws/opgepast-voor-oplichters <div class="node node--type-news-article node--view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden field--item"><time datetime="2020-05-26T10:34:46Z">Di 26.05.2020 - 12:34</time> </div> <div class="police-popup-field field field--name-display-field-copynode-news-article-copy-field-photos field--type-ds field--label-hidden field--items" data-id="891"> </div> <div class="field field--name-field-intro field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Bijna dagelijks krijgt politiezone Lubbeek aangiftes van oplichting via internet. Het nadeel is niet zelden groot en de slachtoffers blijven met een wrang gevoel achter.</p> <p>Wees dus waakzaam en alert wanneer je <strong>mails </strong>ontvangt van je bankinstelling waarin gevraagd wordt op een link te klikken, of om je rekeningnummer, pincode of paswoord door te geven.</p> <p><strong>Ben je niet zeker of de mail wel degelijk van jouw bank komt, bel dan even naar je bank.</strong></p> <p>Let ook op voor frauduleuze <strong>telefoongesprekken</strong>: een bankmedewerker zal je nooit bellen en vragen om in te loggen op je computer of bank-app. Ze zullen ook nooit polsen naar jouw persoonlijke pincode of de unieke code die op je kaartlezer verschijnt.</p> <p><strong>Wanneer je twijfelt aan de goede bedoelingen van de oproeper, haak dan in.</strong></p> <p>Heb je toch -via mail of telefoon- je persoonlijke codes of andere persoonlijke informatie doorgegeven, bel dan onmiddellijk cardstop (070 344 344) en doe aangifte bij je lokale politie.​</p> </div> <div class="police-popup-field form-group" data-id="891"></div> </div> Tue, 26 May 2020 10:34:45 +0000 Lokale Politie Bierbeek / Boutersem / Holsbeek / Lubbeek 891 at https://www.politie.be/5391 Veel gestelde vragen COVID-19 https://www.politie.be/5391/nieuws/veel-gestelde-vragen-covid-19 <div class="node node--type-news-article node--view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden field--item"><time datetime="2020-03-17T09:24:48Z">Di 17.03.2020 - 10:24</time> </div> <div class="police-popup-field field field--name-display-field-copynode-news-article-copy-field-photos field--type-ds field--label-hidden field--items" data-id="887"> </div> <div class="field field--name-field-intro field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p><strong>Vragen over het corona-virus en de maatregelen, wat is toegelaten en wat niet</strong></p> <p>Je vindt alle informatie op de website <a href="https://www.info-coronavirus.be/nl/">www.info-coronavirus.be</a>. Kijk zeker bij de <a href="https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/">FAQ's</a>. Je vindt er ook links naar andere nuttige websites. Indien je na dit alles toch nog vragen hebt, kan je bellen naar de callcenters van de federale overheid:</p> <ul> <li>Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800/14 689  Algemeen callcenter, momenteel bereikbaar van 6u00 tot 20u00</li> <li>Voor vragen over economie: 0800/120 33</li> <li>Voor vragen over hulp aan Belgen in het buitenland: 02/501 4000</li> </ul> </div> <div class="field field--name-field-content field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p> </p> <p> </p> </div> <div class="police-popup-field form-group" data-id="887"></div> </div> Tue, 17 Mar 2020 09:24:48 +0000 Lokale Politie Bierbeek / Boutersem / Holsbeek / Lubbeek 887 at https://www.politie.be/5391 Bezoek aan het politiecommissariaat - maatregel COVID-19 https://www.politie.be/5391/nieuws/bezoek-aan-het-politiecommissariaat-maatregel-covid-19 <div class="node node--type-news-article node--view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden field--item"><time datetime="2020-03-16T14:21:30Z">Ma 16.03.2020 - 15:21</time> </div> <div class="police-popup-field field field--name-display-field-copynode-news-article-copy-field-photos field--type-ds field--label-hidden field--items" data-id="886"> </div> <div class="field field--name-field-intro field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>In het raam van de voorzorgsmaatregelen die door de overheid werden bepaald, vragen wij aan de bezoekers van onze politiezone om niet naar het commissariaat te komen wanneer u ziek bent of u zich niet goed voelt.</p> <p>Maak een <a href="https://agenda.appoint.be/e/aHN0UVJrME14VXVnbXRmNHRzbE9EVDRpT2pFRWFUNU1MbERMY0swMk5WaXdSWnJTWURwVFp3PT0%3D" target="_blank">afspraak</a> of neem <a href="/5391/contact/commissariaten">telefonisch</a> contact met ons op!</p> </div> <div class="police-popup-field form-group" data-id="886"></div> </div> Mon, 16 Mar 2020 14:21:30 +0000 Lokale Politie Bierbeek / Boutersem / Holsbeek / Lubbeek 886 at https://www.politie.be/5391 Gewijzigde verkeerssituatie omgeving hoofdcommissariaat https://www.politie.be/5391/nieuws/gewijzigde-verkeerssituatie-omgeving-hoofdcommissariaat <div class="node node--type-news-article node--view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden field--item"><time datetime="2019-09-13T07:43:59Z">Vr 13.09.2019 - 9:43</time> </div> <div class="police-popup-field field field--name-display-field-copynode-news-article-copy-field-photos field--type-ds field--label-hidden field--items" data-id="861"> <div class="field--item"> <a href="https://www.politie.be/5391/sites/5391/files/photos/nieuwbouw_0.png"><img class="police-popup-thumbnail img-responsive" data-p="0" src="/5391/sites/5391/files/styles/police_default/public/photos/nieuwbouw_0.png?itok=zz8S11NJ" width="400" height="284" alt="Circulatieplan hoofdcommissariaat" /> </a> </div> </div> <div class="field field--name-field-intro field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Beste bezoeker</p> <p>De politiezone Lubbeek bouwt een nieuw politiekantoor. De werken zullen vermoedelijk beëindigd worden in het voorjaar 2021.<br /> De hinder, die dergelijke werken met zich meebrengen, wordt zoveel mogelijk beperkt. Door de werken zullen er minder parkeerplaatsen zijn in deze zone, alle gebouwen blijven wel bereikbaar. Om het doorgaand verkeer vlot te laten verlopen, is er een verkeerscirculatieplan uitgewerkt.</p> </div> <div class="field field--name-field-content field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Via de gebruikelijke informatiekanalen van de politiezone en de gemeente Lubbeek zal u op de hoogte gehouden worden van vorderingen en wijzigingen.<br /> Voor vragen en opmerkingen over de werken of eventuele hinder, kunt u steeds terecht via <a href="mailto:pz.lubbeek@police.belgium.eu">pz.lubbeek@police.belgium.eu</a></p> <p><img alt="Circulatieplan hoofdcommissariaat" data-entity-type="file" data-entity-uuid="306a4026-68a3-49c0-b072-526f17ab3a6a" src="/5391/sites/5391/files/images/nieuwbouw_2.png" /></p> <p> </p> </div> <div class="police-popup-field form-group" data-id="861"> <div class="police-popup-field field field--name-field-photos field--type-image field--label-hidden field--items" data-id="861"> </div> </div> </div> Fri, 13 Sep 2019 07:43:58 +0000 Lokale Politie Bierbeek / Boutersem / Holsbeek / Lubbeek 861 at https://www.politie.be/5391