Code ORANJE voor Bos en Natuurgebieden in Vlaams-Brabant

Omwille van de aanhoudende droogte en de voorspellingen over het uitblijven van enige betekenisvolle neerslag blijft het brandgevaar toenemen. De opschaling naar code oranje, hoog gevaar, geldt op de eerste plaats voor drogere natuurtypes: heidegebieden, naald- en loofbossen op zandbodems. Elders neemt het brandgevaar eveneens toe maar in mindere mate.

heidefoto

Het is erg droog en brandgevaarlijk in de natuur. Wees voorzichtig, rook niet in natuur- en bosgebieden. Laat kinderen niet zonder toezicht in het terrein. Vuur maken is verboden.

Op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos, kan u  de actuele code voor de provincie Vlaams-Brabant raadplegen en vindt u aanvullende informatie over de verschillende risicocodes