Nieuwe openingsuren voor politiezone Lubbeek

De politiezone Lubbeek wil haar dienstenaanbod beter afstemmen op de noden van de inwoners. Voor de meesten verloopt het eerste contact met onze politiezone via het onthaal.

Onze personeelsleden hebben dan ook de niet onbelangrijke taak om elke hulpvrager op een correcte en vriendelijke manier te ontvangen, te luisteren naar de behoeften en een juist advies mee te geven dan wel ervoor te zorgen dat een klacht kan worden genoteerd.

Omdat de politie slechts één kans heeft om kwaliteit af te leveren, hebben we gedurende enkele maanden geanalyseerd wie wanneer en waarom naar de politie komt.

We stelden vast dat de openingsuren - ook van de diverse wijkcommissariaten - niet langer afgestemd zijn op de behoeften en dat onze medewerkers te weinig tijd hebben om zichtbaar aanwezig te zijn in het straatbeeld. Ook stelden we vast dat we als politieorganisatie onze personeelsleden beter kunnen inzetten op tijdstippen die ertoe doen voor alle belanghebbenden. Voor iedereen is tijdwinst en efficiëntie belangrijk. Daarom willen we ook de weg inslaan van het "onthaal op afspraak".

De nieuwe aanpak betekent meteen dat de openingsuren van onze commissariaten zullen aangepast worden vanaf 1 januari 2018.

Wanneer kunt u bij de politie terecht?

Hoofdcommissariaat te Lubbeek

 • Elke werkdag, behalve op dinsdagavond, vrije toegang tussen 09.00 u en 20.00 u.
 • Op dinsdagavond sluit de hoofdpost om 17.00 u.
 • Dringende aangiften kunnen dan in het wijkcommissariaat Bierbeek of Boutersem gebeuren.
 • Zaterdag: enkel op afspraak.

Wijkcommissariaten Bierbeek, Boutersem

 • Elke werkdag vrij toegankelijk tussen 09.00 - 12.00 u, behalve op dinsdag.
 • Op dinsdag is het commissariaat enkel geopend van 17.00u - 20.00u.
 • Elke namiddag (werkdag) en op zaterdag kunt u er enkel terecht op afspraak.

Wijkcommissariaat Holsbeek

 • Elke werkdag vrij toegankelijk tussen 09.00 - 12.00 u, behalve op donderdag.
 • Op donderdag is het commissariaat enkel geopend van 17.00u - 20.00u.
 • Elke namiddag (werkdag) en op zaterdag kunt u er enkel terecht op afspraak.

Digiloket

Toch hoeft u niet steeds langs te komen bij de politie. Veel kan al online of gewoon in het gemeentehuis afgehandeld worden. Zo hoeft u niet langs te gaan bij de politie wanneer u uw identiteitskaart verloren hebt (wel bij diefstal). De gemeentelijke diensten kunnen u onmiddellijk verder helpen bij een louter verlies van dit document.

Via het digiloket (Police-on-web) kunt u:

 • aangifte doen van (brom)fietsdiefstallen
 • melding maken dat u uw fiets terug hebt
 • winkeldiefstal (eID nodig) aangeven
 • diverse beschadigingen melden
 • alarmsysteem aangeven
 • woningtoezicht wegens afwezigheid aanvragen
 • graffiti signaleren

Via een invulformulier kunt u deze zaken regelen:

 • niet-dringende meldingen
 • meldingen van drugsituaties
 • meldingen van sluikstorten
 • klachten en felicitaties overzenden