Tijdelijke uitbreiding van het onttrekkingsverbod voor onbevaarbare waterlopen vanaf 16 juli 2022

Kaart PZ Lubbeek

Het is verboden water te onttrekken uit alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant in de stroomgebieden zoals opgenomen in bijlage van het besluit. Het betreft alle stroomgebieden op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant:

  • Dijle-Zennebekken
  • Demerbekken
  • Denderbekken
  • Beneden-Scheldebekken.

Deze stroomgebieden en waterlopen worden aangeduid op kaart (zie kaarten per politiezone).

Op het onttrekkingsverbod zijn volgende uitzonderingen van toepassing.

  1. Onttrekkingen met weidepompen voor drenking van vee in weides. Weidepompen omvatten zowel mechanische weidepompen als weidepompen op zonne- of windenergie.
  2. Onttrekkingen door hulpdiensten in geval van nood wanneer er geen alternatief voorhanden is.
  3. Door de bevoegde waterbeheerder gemachtigde onttrekkingen via een gravitaire overloop met vaste hoogte die er voor zorgt dat er enkel een onttrekking gebeurt wanneer een minimale hoogte van de waterkolom van 30 cm verzekerd wordt.

Meer informatie vindt u hier