Laatste nieuws

Wenst u aangifte te doen? Voorlopig kan u enkel telefonisch een afspraak maken.

Sinds september kan u bij onze politiezone enkel aangifte doen door vooraf een afspraak te maken.  Omwille van de verstrenging van de covid-maatregelen is het momenteel enkel mogelijk telefonisch een afspraak te maken. Wenst u aangifte te doen, dan belt u op weekdagen tussen 8 uur en 17 uur  naar het algemeen nummer van onze politiezone: 016/85.34.00. Aan de hand van de aard van uw vraag of klacht, bekijken we hoe we u het best kunnen verder helpen.

Bepaalde niet-dringende aangiften kan u online doen via www.policeonweb.be. Het gaat om feiten van (brom)fietsdiefstal, winkeldiefstal, graffiti en beschadigingen.

Voor dringende politiehulp of het melden van verdachte situaties, belt u naar het noodnummer 101. Dit nummer is 7 dagen op 7, 24 uur op 24 bereikbaar.