Onze organisatie

De Belgische politie bestaat uit twee niveaus: de federale en de lokale politie. De lokale politie bestaat uit een groot aantal politiezones, waarvan de politiezone Herent-Kortenberg er één is. Wij staan in voor Herent (deelgemeenten: Herent, Winksele en Veltem-Beisem) en Kortenberg (deelgemeenten: Kortenberg, Erps-Kwerps, Meerbeek en Everberg).

De dagelijkse leiding van onze zone is in handen van de korpschef, hoofdcommissaris Walter Endels. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid. Hij staat onder het gezag van burgemeester Alexandra Thienpont van Kortenberg en burgemeester Astrid Pollers van Herent.

Onze taak is het verzekeren van de basispolitiezorg op het lokale niveau, georganiseerd in 7 basisfuncties:

  • Wijkwerking
  • Onthaal
  • Interventie
  • Slachtofferbejegening
  • Lokale recherche
  • Handhaving openbare orde
  • Verkeer