Een dief kan ook rustig de lift nemen !

Ook in appartementsgebouwen wordt ingebroken. De toegang is eenvoudig, en bewoners sluiten hun voordeuren en garagepoorten niet altijd goed af. Je hebt best een oog voor verdachte personen en handelingen om inbraken te voorkomen.  

Hoe vermijd je dat appartementsbewoners slachtoffer worden van diefstal ?

  • Sluit je garage steeds goed af.
  • Als je een onbekende persoon opmerkt, spreek deze persoon dan ook zeker aan.
  • Maak onmiddellijk melding van verdachte personen of gedragingen aan de politie.
  • Maak gebruik van de parlofoon om bezoekers te identificeren vooraleer je ze binnenlaat. Zelfs als je twijfelt is het beter dat je de deur niet opendoet.
  • Zeg aan je bezoeker dat hij of zij geen onbekende personen mee binnen mag laten.
  • Sluit de deur van je woning altijd. De deur gewoon toetrekken volstaat niet.
  • Zorg ervoor dat je bij je vertrek alle ramen sluit.

Wens je meer informatie over inbraakpreventie? Neem contact op met de diefstalpreventieadviseur van de politiezone HerKo (Herent-Kortenberg) via e-mail : pz.herko.diefstalpreventie@police.belgium.eu of via telefoon 016 85 34 00. Zij komt gratis langs en geeft advies op maat van je appartement.