Contact

Ken je de verantwoordelijke wijkinspecteur in je buurt? Hij of zij is je eerste contactpersoon bij de politie.

Het politiecommissariaat van Aarschot

Hieronder volgt een opsomming van de diensten van ons korps.

Je wordt naar hen doorverbonden via het algemene nummer 016/55.02.02 of je kan mailen naar pz.aarschot@police.belgium.eu.

Het onthaal in ons commissariaat is 7 dagen per week, 24 uur op 24 geopend.

Een noodgeval? Raadpleeg het overzicht van Belgische noodnummers, hulpdiensten en andere nuttige telefoonnummers.

Een overzicht van de noodnummers vindt u op https://www.sos112.be/nl/andere-noodnummers.html

Andere belangrijke diensten vindt u hieronder.

Hier kan je onze zone een bericht/vraag sturen.

LET OP: Onze mailbox wordt niet 24/7 opgevolgd, voor dringende gevallen bel je steeds 101.

Ons bestuur hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de grootste zorg. Hieronder geven we graag meer uitleg hoe wij met de persoonlijke gegevens van de burgers omspringen.

Privacyverklaring