Inname openbaar domein

In functie van een verhuis, bouwwerken of andere werken kan je een aanvraag indienen voor de inname van openbaar domein op gemeentewegen bij onze stadsdiensten.

Opgelet: heeft je aanvraag tot inname van het openbaar domein betrekking op een gewestweg, dan bezorgt de stad Aarschot je aanvraag aan het Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant (AWV). AWV verleent enkel een vergunning op voorwaarde dat het stadsbestuur eveneens een vergunning verleent. Bijgevolg is het noodzakelijk om de aanvraag tijdig in te dienen.

Meer info en aanvraag indienen doe je hier: https://www.aarschot.be/inname-van-openbaar-domein