Missie - Visie - Waarden

Missie

De lokale politie van de politiezone Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen zal, onder het gezag van de politieoverheden, de burgemeesters en de Procureur des Konings bijdragen tot een vrije en democratische samenleving. Daartoe zullen alle medewerkers, ongeacht hun functie of graad, een fundamentele contributie leveren tot meer veiligheid en leefbaarheid binnen de politiezone.

Visie

"PZ Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen: samen naar veilig en leefbaar!"

Veiligheid omvat vele vormen. Er dient dan ook op verschillende vlakken te worden samengewerkt om tot een veilige en leefbare samenleving te komen. De politie is hier één maar zeker niet de enige speler in. Een goede samenwerking tussen verschillende diensten is hierom noodzakelijk.

Om deze maatschappelijke veiligheid te garanderen zal onze zone trachten een excellente politiezorg te leveren. Dit houdt in dat we gemeeschapsgericht en informatiegestuurd zullen werken. Voor de uitvoering van het beleid zal de zone beroep doen op de principes van de optimale bedrijfvoering om zo transparant te werken en continu te kunnen verbeteren.

Waarden

Een politiekorps wordt veelal beoordeeld op het laatste contact dat men had met een lid van het korps. Om het vertrouwen van de burgers te krijgen is het imago dat onze zone uitstraalt zeer belangrijk.

Daarom in het individuele gedrag van de politieman van doorslaggevend beland. Het is dat ook onontbeerlijk dat de medewerkers niet alleen doordrongen zijn van de missie, visie en waarden, maar ook van de deontologische code. Specifiek draagt onze zone volgende waarden hoog in het vaandel:

Samenwerking

Affiniteit op het werk

Meerwaarde bieden

Efficiënt werken

Nazorg verlenen

 

Verantwoording afleggen

Evenwaardige behandeling van iedereen

Informatiegestuurd werken

Loyaliteit

Integriteit

Gemeenschapsgericht werken