Onze organisatie

De Belgische politie bestaat uit twee niveaus: de federale en de lokale politie. De lokale politie bestaat uit een groot aantal politiezones, waarvan de politiezone Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen er één is.

De dagelijkse leiding van onze zone is in handen van korpschef Karen Plasschaert. Zij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid. Ze staat onder het gezag van burgemeester Karin Derua van Boortmeerbeek, burgemeester Steven Swiggers van Haacht en waarnemend burgemeester Erik Moons van Keerbergen.

Onze taak is het verzekeren van de basispolitiezorg op het lokale niveau, georganiseerd in 7 basisfunctionaliteiten:

  • Wijkwerking
  • Onthaal
  • Interventie
  • Slachtofferbejegening
  • Lokale Recherche
  • Handhaving openbare orde
  • Verkeer