Politiecollege

Het politiecollege is samengesteld uit de burgemeesters van de gemeenten Boortmeerbeek, Haacht en Keerbergen. De korpschef en de secretaris wonen alle zittingen van het politiecollege bij.

Het politiecollege vergadert twee keer per maand en neemt beslissingen over de organisatie en de werking van het lokale korps. Het politiecollege mengt zich niet in de verdeling van de taken en opdrachten intern het korps, dat is de bevoegdheid van de korpschef. De vergaderingen zijn niet openbaar.

De korpschef licht het politiecollege in over alles wat met de werking van de politiezone te maken heeft en over alle initiatieven die betrekking hebben op het zonale veiligheidsbeleid.

Het politiecollege beslist tevens, op voorstel van de korpschef, tot aanschaf van de noodzakelijke materialen en middelen met het oog op de dienstuitvoering.

Samenstelling

Karin Derua - burgemeester Boortmeerbeek

Steven Swiggers - burgemeester Haacht (voorzitter)

Erik Moons - waarnemend burgemeester Keerbergen

K. Plasschaert - korpschef

L. Vandamme - secretaris