Politieraad

In een meergemeentezone worden de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake de organisatie en beheer van het lokale politiekorps uitgeoefend door de politieraad.

Samenstelling

Het aantal politieraadsleden is afhankelijk van het bevolkingsaantal. In de politiezone Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen telt de politieraad 17 raadsleden. Deze worden evenredig verkozen uit de gemeenteraden. De 3 burgemeesters van de politiezone zijn van rechtswege lid van de politieraad. De duur van het mandaat is gelijklopend met deze van hun mandaat in de gemeenteraad of als burgemeester.

De 17 raadsleden zijn:

 • Ann Schevenels
 • Johan Segers
 • Bernard Lemaitre
 • Luc de Bie
 • Steven van Loock
 • Willy Stroobants
 • Marleen van Dun
 • Bert Francois
 • Brigitte Mouligneau
 • Dominick Vansevenant
 • Gert Verschueren
 • Jelle Allaerts
 • Audrey Bogaerts
 • Nico Bogaerts
 • Rodrigue Bijlsma
 • Rocco Van Hove
 • Pascal Vandenhoudt

Bevoegdheden

De politieraad heeft voornamelijk bevoegdheden in verband met personeel en het budgettair en financieel beheer van de politiezone. Daarnaast heeft ze het recht geïnformeerd te worden over het zonaal veiligheidsplan en het gevoerde veiligheidsbeleid en dient ze haar goedkeuring hieraan te geven voor zover dit een weerslag heeft op de personeelsformatie en de begroting.

De zittingen van de politieraad zijn in principe openbaar en kunnen door iedereen bijgewoond worden. Enkel wanneer het om personen gaat of wanneer tweederde van de leden dit vraagt in het belang van de openbare orde en op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid, verloopt de zitting achter gesloten deuren.