Zonaal Veiligheidsplan

Elke politiezone schrijft een zonaal veiligheidsplan. Dat plan geldt voor vier jaar. Hierin staan de prioriteiten voor veiligheid, leefbaarheid, dienstverlening en interne werking. Voor deze prioriteiten wil de zone écht gaan. Hoe komt het zonaal veiligheidsplan tot stand ?

De zonale veiligheidsraad maakt een zonaal veiligheidsplan. De deelnemers daarvan zijn : de drie burgemeesters, de procureur des Konings, de korpschef en de bestuurlijke directeur-coördinator (DirCo van de Federale Politie). De toegevoegde leden zijn de gerechtelijke directeur (DirJud van de Federale Politie) en de arrondissementscommissaris.

Dit overlegorgaan bereidt het veiligheidsplan voor, volgt het op en evalueert het.

Wil je weten welke krijtlijnen er werden uitgestippeld? Welke proriteiten er werden vooropgesteld om uw veiligheid als inwoner van onze politiezone te verzekeren? Die informatie is beschikbaar als je het onderstaande document openklikt.