Persbericht 20 mei 2023

Verkeersactie

Op 18 mei ’23 hield de politiezone Demerdal-DSZ in de namiddag een verkeersactie. Daarin werden volgende resultaten geboekt, op een eerste halte:

 • 2 inbeslagnames van opgedreven bromfietsen 
 • 1 bestuurder van een motorfiets reed zonder geldig rijbewijs
 • 1 positieve ademtest. Het rijbewijs van deze bestuurder werd voor 6 uren ingehouden.
 • 1 positieve speekseltest (drugs). Deze man uit Nederland werd tevens in het bezit gevonden  van een hoeveelheid harddrugs
 • 4 negatieve speekseltesten
 • 9 negatieve ademtesten

Op een tweede halte:

 • 264 bestuurders werden onderworpen aan een samplingtest
 • 3 bestuurders bleken teveel alcohol gedronken te hebben
 • 1 bestuurder legde een positieve speekseltest (drugstest) af

 

Actie openbaar vervoer

Op 19 mei ’23 nam de politiezone Demerdal-DSZ samen met collega’s van de spoorwegpolitie, CIK en de dienst hondensteun van de federale politie, alsook externe partners van Securail en van De Lijn deel aan een gezamenlijke actie gericht op de stationsomgeving te Diest.

Verloop:

Doorheen de dag werden er ongeveer 250 mensen op de bus gecontroleerd. Op de treinen en de perrons werden een 380 mensen gecontroleerd.

De drugshond deed 25 positieve indicaties, waarna deze personen grondiger werden gecontroleerd.

 • In totaal werden 8 personen in het bezit gevonden van een gebruikershoeveelheden drugs, waaronder 1 minderjarige.
 • 1 buitenlandse persoon zonder geldige verblijfsdocumenten werd aangehouden en ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken.
 • 2 personen die zich verdacht gedroegen, werden in het bezit gevonden van een elektrische step die ze zouden geleend hebben van een vriend. Gezien hun verhaal als weinig waarachtig werd ingeschat, werd de step in voorlopige bewaring genomen ter verificatie van hun verhaal.
 • In de directe omgeving van de controleplaats werden nog 2 opgedreven bromfietsen in beslag genomen en legde een bestuurder van een voertuig nog een positieve speekseltest af.

 

Verkeersongeval

Op 17 mei omstreeks 23u vond er een verkeersongeval plaats op de Tiensestraat te Scherpenheuvel-Zichem. De bestuurder van een personenwagen verloor de controle over zijn wagen en botste tegen een verlichtingspaal en brievenbus. De rijbaan diende afgesloten te worden aangezien de verlichtingspaal scheef kwam te staan en dreigde op de rijbaan te vallen. De bestuurder en zijn passagier raakten niet gekwetst door het ongeval. De ademtest en speekseltest waren negatief. Het voertuig diende getakeld te worden.

 

Poging inbraak

Op 18 mei ’23 omstreeks 23u werden onze diensten in kennis gesteld dat een voorlopig onbekende persoon in de Bruidstraat te Diest een straatsteen tegen het vensterraam van een woning wierp. Het glas raakte hierdoor deels beschadigd. Op 19 mei ’23 werden onze diensten door de buren van deze woning in kennis gesteld van schade aan hun eigen voordeur. De politie onderzoekt verder of er gepoogd werd in te breken in deze beide woningen.

 

Dierenwelzijn

Op 19 mei ’23 omstreeks 12u30 werden onze diensten in kennis gesteld van een gewond dier op de Grote Markt te Diest. De politie vond een gewonde torenvalk. Het dier kon gevangen worden en werd voor verdere verzorging overgedragen aan een vogel en zoogdieren opvangcentrum.

 

Opzettelijke brandstichting

Op 20 mei 2023 omstreeks 01u45 werden onze diensten in kennis gesteld van brandende vuilniszakken op de Botermarkt te Diest. Onze ploegen wisten de brand zelf te blussen met een brandblusser. Kortelings nadien kwam er een tweede melding binnen van opnieuw brandende vuilniszakken, nu in de Hasseltsestraat. Opnieuw wist de politie deze brand te blussen. De brandweer kwam nadien ter plaatse om op beide locaties na te blussen. Meteen na de feiten kon er geen verdachte worden aangetroffen, maar de politie onderzoekt de zaak verder.