Verkeersactie 15 juni samen met de RVA.

Op maandag 15 juni vond er binnen onze politiezone een verkeersactie plaats in samenwerking met de RVA.

Onze politiediensten stelden één onmiddellijke inning op voor een verlopen technische keuring en één pv van waarschuwing omdat de bestuurder geen geldig verzekeringsbewijs bij had.

De RVA voerde ongeveer 120 controles uit.  Er werden drie pv's opgesteld wegens zwartwerk.  Daarnaast moeten er nog drie personen verder onderzocht worden.  Er werd ook één pv opgesteld wegens volledige werkloosheid en één waarschuwing vanwege deeltijdse arbeid.