Verkeersactie met RVA - RSVZ en RIZIV zaterdag 24 november 2018

Vorige zaterdag werd er een weekendactie gehouden samen met de collega's van de RVA, het RSVZ en het RIZIV. Iedere dienst deed controle voor wat betreft zijn eigen bevoegdheden. 

Wat de politie betreft werden er 404 ademtesten afgenomen met als resultaat 2 positieve en 1 bestuurder die alarm blies. Van 2 voertuigen bleek het verzekeringsbewijs niet in orde en van 1 bestuurder bleek de foto op zijn rijbewijs niet meer gelijkend.

De collega's van de andere diensten stelden 1 inbreuk vast op de dimona wetgeving (zwart werk).

Nadien hebben onze collega's nog intensief gepatrouilleerd om het grondgebied van de politiezone BRT diefstalvrij te houden.