Verkeerscontrole i.s.w. met de inspectiediensten.

Vorige zaterdag 13 april werd er een weekendactie gehouden samen met de collega's van de RVA, het RSVZ, de FVA en het RIZIV. Iedere dienst deed controle voor wat betreft zijn eigen bevoegdheden. 

Er werden een driehonderdtal ademtesten afgenomen waarvan er 1 bestuurder positief blies en drie andere alarm. Een dertigtal bestuurders reden te snel en zullen hiervoor een procesverbaal in de bus krijgen.

Het voedselagentschap stelde 1 inbreuk vast, de RVA stelde 3 inbreuken vast, het RIZIV stelde 2 inbreuken vast en het RSVZ tenslotte stelde 1 inbreuk vast.

De collega's van de wegpolitie (WPR) stelden een overlading vast en een bestuurder moest zijn aanhangwagen achterlaten wegens niet in bezit van het juiste rijbewijs.