Wij zoeken jou: Gemachtigde opzichters gezocht!

De deputatie van de provincie Vlaams Brabant kondigt de 22e wervingscampagne voor gemachtigd opzichter aan.

Gemachtigd opzichter!

Wie kan gemachtigd opzichter worden?

 • Al wie minstens 18 jaar oud is: Ouders, grootouders, leerkrachten, gepensioneerden, ...
 • Kortom iedereen die over wat vrije tijd beschikt en zich vrijwillig wil inzetten voor de gemeenschap

Wat is een gemachtigd opzichter?

Een gemachtigd opzichter:

 • Is minstens 18 jaar en zet zich vrijwillig in voor een verkeersveilige omgeving.
 • Laat kinderen, scholieren, personen met een handicap of bejaarden in groep oversteken.  Hij/zij mag daarbij aanwijzingen geven aan andere weggebruikers en het verkeer stilleggen, maar mag het verkeer niet regelen.
 • Is herkenbaar aan het reflecterend stopbordje C3 op steel en aan de driekleurige armband die de naam van de gemeente draagt en die om de linkerarm zit.  Vaak draagt hij/zij ook een fluojas.
 • Is door de gemeente verzekerd tegen burgerlijke aansprakelijkheid en tegen persoons- en zaakschade die voortkomen uit ongevallen bij de uitoefening van zijn/haar taak of op de weg van of naar de plaats waar hij/zij die taak uitoefent.
 • Vervult een heel belangrijke rol voor de veiligheid in de schoolomgeving en op de schoolroutes.
 • Geeft door zijn/haar inzet de kans aan veel jonge fietsers en voetgangers om weer veilig en zelfstandig naar school te gaan.

Hoe verloopt de opleiding?

 1. De provincie organiseert gratis het theoretische deel van uw opleiding (3 uur)
 2. Na het theoretische deel zal de lokale politie een praktijkcursus van een halve dag in het reële verkeer geven.
 3. Na het voltooien van zowel theorie als praktijk volgt de officiële aanstelling door de burgemeester van de gemeente waar u als gemachtigd opzichter zal optreden.

Waar en wanneer kunt u een theoretische opleiding volgen?

Gelieve hiervoor de folder in bijlage te raadplegen.

Hoe inschrijven?

Inschrijven kan tot en met 25 september 2023 enkel online via deze link.

Vooraf inschrijven is verplicht en kan tot het maximaal aantal deelnemers bereikt is.

Meer informatie?

Provincie Vlaams Brabant

Dienst PIVO-Politieschool

02/456.89.23

pivo.politie@vlaamsbrabant.be

Alle informatie over deze wervingscampagne kunt u hier terugvinden.