Verwelkoming

Beste bezoeker,

Welkom op de website van de lokale politie Zaventem.

In een wereld waarin informaticatoepassingen een steeds belangrijkere plaats innemen kan een politiekorps natuurlijk niet achterblijven. Zeker niet indien deze middelen een nog betere dienstverlening aan de bevolking kunnen verzekeren.

Met deze site beogen wij als politiekorps de inwoners van onze zone en ander bezoekers extra te informeren omtrent ons korps, onze overheden en onze werking.

Verder trachten wij natuurlijk om langs deze weg ook informatie omtrent een aantal administratieve procedures waarvoor u als inwoner beroep kunt doen op onze diensten te verstrekken. Zo kan u de benodigde documenten voor sommige zaken meteen downloaden van onze site.

Politiewerk is in de eerste plaats mensenwerk, namelijk werken met mensen voor (mede)mensen. Bijgevolg is onze werking geen statisch gegeven. Het is dan ook de bedoeling om deze site mee te laten evolueren met onze werking en u zodoende steeds zo optimaal mogelijk van dienst te kunnen zijn.