Werken Handelsstraat

04.03.2024

Op 4 maart is de Handelsstraat afgesloten voor herstellingswerken aan de rijbaan.

Parkeerverbod aan beide kanten van de straat over de volledige lengte van de werfzone.

Straat wordt volledig afgesloten aan weerszijden van de werf en half afgesloten thv kruispunt met Steenokkerzeelstraat en Van Dijcklaan.

Omleiding voorzien via Steenokkerzeelstraat - Nijverheidsstraat - Van Dijcklaan.

Bewoners worden voorafgaandelijk schriftelijk in kennis gesteld.

Straten

Handelsstraat (Zaventem)