Werken op Parklaan thv Marktstraat tot nr 7

11.03.2024 - 29.03.2024

Van 11 tot en met 29 maart is er hinder op de Parklaan thv de Marktstraat tot nr 7 voor kabel- en sleufwerken voor een telecomleiding.Parkeerverbod aan beide kanten van de straat over de volledige lengte van de werfzone.

Max. snelheid wordt beperkt tot 30 km/u over de volledige werfzone.

Het trottoir blijft steeds volledig vrij voor voetgangers.De werken worden in twee fasen uitgevoerd, telkens met asverschuiving rijbaan.

De twee rijrichtingen worden gescheiden door bakens met nachtverlichting.

Betrokken bewoners worden voorafgaandelijk schriftelijk in kennis gesteld.

Straten

Parklaan (Zaventem)
Marktstraat (Zaventem)