Einde amnestieperiode wapens op 31 december 2018!

Sinds maart 2018 loopt de laatste amnestieperiode voor het straffeloos binnenbrengen van vergunningsplichtige wapens of het nog laten regulariseren van deze  wapens. De regularisatie zelf is verbonden aan enkele voorwaarden en 31 december is de allerlaatste dag waarop dit mogelijk is!

Wij leggen extra nadruk op het feit dat personen die momenteel laders van wapens bezitten zonder de nodige vergunning of zonder het wapen (met vergunning) dit nog kunnen binnenbrengen of laten regulariseren, eveneens tot 31 december 2018.

Procedure

1. U maakt voorafgaandelijk een afspraak met de wapenverantwoordelijken Marc Langsberg of Axel Haegeman.

2. U maakt elektronisch via wapens@politiedruivenstreek.be alle gegevens over van de wapens die u wil regulariseren of binnenbrengen.

  • Merk, type, kaliber en serienummer van wapen(s) met bijbehorende foto’s
  • Plaats waar de wapens werden gevonden
  • Vorige eigenaar van de wapens en informatie over een eerdere aangifte of registratie bij de politie. In het geval van eerdere registratie deze documenten ook elektronisch overmaken
  • Intentie die u heeft met het wapen (aanvragen vergunning, wapen inschrijven op basis van jachtverlof of sportschutterslicentie, verkoop van het wapen, aanvraag van statuut van verzamelaar, afstand doen van het wapen, laten neutraliseren)

Wij bevragen dit om twee redenen: zodat wij kunnen nagaan of u nog in aanmerking komt voor een regularisatie én om de documenten reeds klaar te maken.

Indien U niet in aanmerking komt voor een regularisatie kan u enkel de wapens inleveren tegen ontvangstbewijs.

3. U biedt zich op de afgesproken datum aan op het commissariaat te Overijse

  • Vervoer van de wapens in de koffer en bedekt (liefst in een slotvaste koffer, indien dit niet mogelijk is, ingewikkeld in dekens of zakken)
  • Bij aanmelding op het commissariaat laat u de wapens eerst in de wagen. Die worden onder begeleiding van de verantwoordelijke  mee opgehaald

4. U krijgt op het commissariaat de nodige documenten voor inlevering van het wapen of regularisering en krijgt onmiddellijk een exemplaar mee als bewijs.

Openingsuren eindejaarsperiode

Gezien de deadline bepaald werd op 31 december 2018 levert onze politiezone bijkomende inspanningen om tijdens de eindejaarsperiode te voorzien in voldoende beschikbaarheden van onze wapenverantwoordelijken.
 
Wij benadrukken graag dat u bij voorkeur niet wacht tot het laatste ogenblik om een afspraak te maken!

Maandag 24 december : 10.00-18.00 uur
Dinsdag 25 december : kerstdag is het commissariaat gesloten en is een aanbieding NIET mogelijk
Woensdag 26 december : 12.00-20.00 uur
Donderdag 27 december : 08.00-17.00 uur
Vrijdag 28 december : 12.00-20.00 uur
Maandag 31 december : 12.00-20.00 uur

Na 31 december 2018 is de amnestieperiode onherroepelijk verstreken. Personen die zich nadien nog aanbieden bevinden zich in de illegaliteit en in dat geval zal er naast de inbeslagname van de wapens ook een proces-verbaal worden opgesteld.