Evolutie veiligheid

horen zien melden

Diefstallen

De diefstalproblematiek is één van de prioriteiten die opgenomen werd in het zonaal veiligheidsplan 2020-2025 van de politiezone Druivenstreek en waarrond projectmatig wordt gewerkt. Een aantal van de activiteiten uit dit actieplan zijn:

 • afwezigheids- of vakantietoezicht aanbieden aan inwoners tijdens periodes van afwezigheid, met voorafgaand advies door de wijkinspecteur
 • gratis diefstalpreventie-advies aanbieden aan de bevolking
 • dagelijkse gerichte preventieve patrouilles (met ANPR camera of anoniem), regelmatige controle-acties gericht op rondtrekkende daders (soms in samenwerking met omliggende politiezones)
 • het voeren van grondige buurtonderzoeken en sporenonderzoeken na diefstal
 • het aanbieden van slachtofferbejegening en diefstalpreventie-advies na een diefstal
 • een herbezoek uitvoeren (wijkinspecteur) bij het slachtoffer enkele dagen na de diefstal
 • sensibiliseren van de bevolking door het uitsturen van persberichten / preventieve boodschappen.

Wij proberen samen met de bevolking, met de inzet van andere partners en met de inzet van moderne ANPR-technologie het aantal diefstallen onder controle te houden. Indien u iets verdachts opmerkt, aarzel niet om de politie te verwittigen!

Hier vindt u enkele voorlopige jaarcijfers voor diefstallen - in het algemeen - uit de lokale politiedatabank (ISLP). Deze cijfers zijn voorlopig omdat correcties en aanvullingen nog mogelijk zijn tot enkele maanden na de feiten !   

Verkeer

Ook verkeersveiligheid is een belangrijke prioriteit in het zonaal veiligheidsplan 2020-2025, waarrond projectmatig wordt gewerkt. Een aantal prioriteiten in het kader van het actieplan verkeersveiligheid zijn:

 • snelheid: zowel preventie als controles (flitswagen), ook in zone 30  
 • rijden onder invloed van alcohol en drugs
 • afleiding achter het stuur (gsm)   
 • zwakke weggebruiker 

Hier vindt u de evolutie van het aantal ongevallen met lichamelijk letsel per gemeente.

Politionele criminaliteitsstatistieken

De statistieken van de door de Geïntegreerde Politie geregistreerde criminaliteit staan online op www.stat.federalepolitie.be.
Voor het eerst sinds de publicatie van de politionele criminaliteitsstatistieken is er ook informatie over verdachten in opgenomen.