Opdrachtbrief

De korpschef heeft het beleid dat hij tot 2020 wenst te voeren vervat in een bondige en pragmatische opdrachtbrief. Deze opdrachtbrief moet samen gelezen worden met het zonaal veiligheidsplan.

De korpschef heeft het beleid dat hij tot 2020 wenst te voeren vervat in een bondige en pragmatische opdrachtbrief. Deze opdrachtbrief moet samen gelezen worden met het zonaal veiligheidsplan.