Laatste nieuws

De omgevingsvergunningsaanvraag voor het project Politiehuis werd goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen van Gooik op 27/08/2018.