Laatste nieuws

De voorbije weken werden in de politiezone Pajottenland al enkele zware gevallen van dierenverwaarlozing vastgesteld.