Lokale Recherche

Alfred Algoetstraat 75
1750 Lennik
Fax
054 31 36 29

De lokale recherche houdt zich vooreerst bezig met de fenomenen die vermeld zijn in het Zonale Veiligheidsplan.

Voorts voert de recherche alle verdere onderzoeken uit naar daders van lokale gerechtelijke feiten, vastgesteld in de eigen politiezone en van de bovenlokale gerechtelijke feiten waarvoor de recherche-eenheid van onze politiezone als dossierverantwoordelijke wordt aangeduid door de bevoegde overheid. Binnen de recherche ligt de nadruk op "genuanceerde polyvalentie" aangezien een zekere specialisatie voor het afwerken van specifieke dossiers ook een noodzaak lijkt (financiële dossiers, drugs, minderjarigen…).

Binnen de lokale recherche is permanent één ploeg van 2 mensen bereikbaar en terugroepbaar.

De lokale recherche staat onder leiding van een hoofdinspecteur - diensthoofd die rapporteert aan de officier operaties.

Het team van de lokale recherche bestaat uit :

  • Hoofdinspecteur Bart Meganck
  • Hoofdinspecteur Jonas Roels
  • Inspecteur Erik Carlier
  • Inspecteur Filip Dedoncker
  • Inspecteur Dirk Van Muylem