Verkeer

Alfred Algoetstraat 75
1750 Lennik
Fax
054 31 36 39

Takenpakket :

Mobiliteit :

  • Adviezen werken en manifestaties.
  • Adviezen signalisatie en mobiliteitsstudie.

Verkeershandhaving :

  • Uitvoeren actieplan verkeer.
  • Snelheidscontroles.
  • Verkeerscontroles.
  • Alcoholcontroles.
  • Studie van de verkeersongevallen en verkeersveiligheidsfenomenen.

De verkeerscel bestaat uit :

  • Hoofdinspecteur Bert Depelseneer
  • Inspecteur Rik Coolsaet
  • Agent van Politie David Van Huychem