Wijkwerking

De zes wijken worden onderverdeeld in 2 wijksectoren met aan het hoofd een wijkoach, nl. :

  • Wijksector GLP (Gooik - Lennik - Pepingen), onder leiding van Hoofdinspecteur Sylvie Tiels.
  • Wijksector GHB (Galmaarden - Herne - Bever) onder leiding van Hoofdinspecteur Mario Priels.

Per dag zijn steeds 2 wijkposten per sector open gegarandeerd gedurende 3 Hr. Elke wijkpost is minimaal 3 maal per week open in de voormiddag, namiddag of 's avonds.

Indien uw wijkkantoor gesloten is betekent dit niet dat uw wijkwerker niet aan het werk is, maar is hij mogelijks met buitendienst en doet hij huisbezoek.

Indien uw wijkwerker van dienst is, is hij telefonisch bereikbaar op zijn GSM. Zo niet wordt u doorgeschakeld naar een andere medewerker.

U kan ook steeds terecht in een ander open kantoor van uw wijksector.

In het WE of op feestdagen kan u terecht in het wijkkantoor van Gooik.

Indien u telefonisch contact opneemt met uw wijkpost en deze gesloten is, wordt u steeds doorgeschakeld naar een lokale medewerker uit uw wijk of wijksector (tussen 0800 Hr en 2130 Hr) die uw probleem zal behartigen.

Voortaan zijn uw wijkwerkers (en ook de andere diensten van de politiezone) ook via internet bereikbaar.

Met 17 wijkwerkers voor een bevolking van 40.120 inwoners (op 01-01-2017) zit onze politiezone duidelijk boven de nationale minimale norm van één wijkinspecteur per 4000 inwoners.

Tot het takenpakket van de wijkinspecteurs behoren:

  • het uitvoeren van kantschriften.
  • het uitvoeren van bevolkingsonderzoeken.
  • bijstand gerechtsdeurwaarders.
  • verkeersregeling en -toezicht aan scholen.
  • begeleiding van evenementen.
  • concrete invulling geven aan een gemeenschapsgerichte politiezorg.
  • realiseren van een zichtbare, aanspreekbare politie op wijkniveau.

De openingsuren + gegevens van de verschillende wijkposten vind je hier :

Wijksector GLP :

Wijksector GHB :