Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning politiehuis

De omgevingsvergunningsaanvraag voor het project Politiehuis werd goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen van Gooik op 27/08/2018.

Er werd een beroep ingesteld tegen het collegebesluit van de gemeente Gooik van 27/08/2018 waarbij een omgevingsvergunning werd verleend.

Ondertussen kunnen wij u melden dat de Deputatie op 7 februari 2019 positief advies heeft verleend en de omgevingsvergunning voorwaardelijk heeft verleend.

Iedereen kan deze beslissing inkijken op het gemeentehuis. U kan de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

Labels