Bijzonder bericht n.a.v. het optreden van een journalist tijdens de vaststelling van een zwaar verkeersongeval te Herne op 30-09-2019

Op maandag 30 september gebeurde er een zwaar verkeersongeval te Herne, Edingsesteenweg.  Het slachtoffer - een aangereden fietsster - bleef een tijdlang op de rijbaan liggen vóór de ziekenwagen ter plaatse was.

De politie van de zone Pajottenland stelde - zoals de Wet op het Politieambt opdraagt - een bemande perimeter in, afgebakend met politielint om de plaats te vrijwaren en het slachtoffer te onttrekken aan het zicht van omstaanders.

Een journaliste uit de buurt echter negeerde tot twee keer toe het bevel van een politieman om achter het lint te blijven en betrad de perimeter om foto’s te nemen op de plaats van het gebeuren

De foto’s werden kort nadien op de website “Editiepajot” geplaatst.
Enkele foto’s bleken schokkend te zijn (o.a. bloed, bebloede kledij, schoeisel van het slachtoffer).
Die schokkende foto’s werden op politiebevel na enkele uren van de site gehaald.

De politiemensen zijn verontwaardigd over degelijk gedrag van een journalist.
Dit is duidelijk in strijd met de Code voor de Journalistiek, meer bepaald wat betreft het respect voor het privéleven en de menselijke waardigheid.
De journaliste drong zich voor de nieuwsgaring ongepast op en had geen respect voor het leed van het slachtoffers en haar directe omgeving.

De meeste journalisten respecteren gelukkig wel de opdracht van de politie en de deontologische code van de journalistiek.
De politie roept hierbij iedereen op om buiten een ingestelde perimeter (achter het politielint) te blijven en zal verbaliserend optreden wanneer dit niet gebeurt.