Bijzonder persbericht naar aanleiding van vaststellingen van dierenverwaarlozing

De voorbije weken werden in de politiezone Pajottenland al enkele zware gevallen van dierenverwaarlozing vastgesteld.

Eind 2018 werd in een weide in Bever een paard dood aangetroffen en een ander zwaar verwaarloosd.

Vorige week werd in Pepingen een zwaar geval van paardenverwaarlozing vastgesteld. Zeven paarden waarvan twee veulens dienden in kritieke toestand te worden weggehaald van een weide. Drie ervan zijn ondertussen gestorven en een vierde is nog kritiek.

En dan maandag laatstleden was er het geval van de zware verwaarlozing van 14 schapen in Pepingen. Alle dieren dienden te worden geëuthanaseerd.  

De politie roept de bevolking op om dergelijke gevallen van dierenverwaarlozing onmiddellijk te melden via oproepnummer 101 wanneer ze worden vastgesteld. Wanneer er snel kan worden ingegrepen kunnen dieren nog worden gered.

De politie garandeert de anonimiteit van de melders die dit willen.