Bouw politiehuis Pajottenland

De werken aan het nieuw politiehuis in Kester zullen eindelijk beginnen.  Vandaag wordt in, een eerste fase, gestart met het archeologisch onderzoek. De werkelijke start van de bouw van het politiehuis is gepland voor binnen enkele weken.

Het terrein is beschermd als archeologische site van de Romeinse vicus van Kester. In 2018 werd reeds een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op het terrein tussen de Edingsesteenweg en Bruneaustraat te Gooik. Dit vooronderzoek leverde in de 4 proefsleuven en 3 kijkvensters in totaal 21 sporen op. Hun aard lijkt te wijzen op de mogelijke aanwezigheid van een erf uit de Romeinse periode met een spieker en eventueel andere structuur. Dit erf behoort waarschijnlijk tot de zuidelijke rand van de reeds gekende Romeinse vicus van Kester. De aanwezigheid van archeologisch interessante sporen duidt op de noodzaak om verder onderzoek uit te voeren onder de vorm van een vlakdekkende opgraving.