Nieuw Politiehuis

De politieraad van 21 maart 2016 heeft na onderzoek van de offertes de opdracht tot de bouw van het nieuwe politiehuis toegewezen aan de firma PEREMANS N.V uit Halle.

De opdracht omvat het ontwerp, het bouwen en de prefinanciering van het centrale politiehuis van de Politiezone Pajottenland. De voorzitter van het politiecollege en de korpschef worden gemachtigd het DBF-contract ter zake af te sluiten met de betrokken firma, na de stand-still periode voorzien in de wetgeving op overheidsopdrachten.

Na verwerving van de beoogde bouwgrond langs de Edingsesteenweg te Kester (Gooik), waarvoor bij Koninklijk Besluit van 2 december 2015 een machtiging tot hoogdringende onteigening ten algemene nutte met onmiddellijke ingebruikname werd gegeven, zal een opstalrecht voor 32 jaar gegeven worden aan de aannemer. Na afloop van deze periode wordt de Politiezone Pajottenland eigenaar van het gebouw.
De totale bouwkost van het project bedraagt ongeveer 3.900.000 €.

Na in gebruik name van het nieuwe politiehuis zal de Politiezone Pajottenland de overbodige sites in Lennik, A. Algoetstraat 75 en Kester, Bruneaustraat 101 verkopen.

Ondertussen heeft de Vrederechter in zijn bevelschrift dd. 15/09/2017 de inbezitstelling uitgesproken van de onteigende goederen. Hierbij wordt de politieraad van de PZ Pajottenland officieel in bezit gesteld van de grond voor de bouw van het politiehuis.