Persbericht : Acties anti-diefstallen + verkeer in de politiezone Pajottenland

Op dinsdag 06 oktober organiseerde de lokale politie Pajottenland een grote controle-actie gericht naar diefstallen en verkeersveiligheid.

 • De vaste ANPR camera's werden gebruikt en de auto voor snelheidscontrole.
 • Er werd op meerdere plaatsen gecontroleerd.
 • 23 bestuurders werden tot stoppen gebracht en geverbaliseerd voor het GSM-en aan het stuur.
 • 4 andere bestuurders werden geverbaliseerd voor andere verkeersinbreuken.                         
 • Alle bestuurders aangesproken en gewezen op hun overtreding.
 • Op de Van Cauwenberghelaan in Herne werden van de 205 op snelheid gecontroleerde bestuurders 22 bestuurders geverbaliseerd omdat ze te snel reden.
 • Op de Pepingsesteenweg werden 937 auto's gecontroleerd op snelheid waarvan er 47 bestuurders werden geverbaliseerd.
 • In totaal werden er op 06-10-2020 dus 96 processen-verbaal opgesteld.
 • Enkele auto's werden grondig gecontroleerd in de aanpak van de diefstallen. Hier werd niets gevonden.
 • Er werden 8 politiemensen ingezet.

Op 7 oktober nam de PZ Pajottenland deel aan de Flitsmarathon.

 • Met de bemande flitscamera werden 3446 voertuigen gecontroleerd op 9 locaties.
 • 159 bestuurders reden te snel en krijgen een proces-verbaal.
 • Eén bestuurder reed aan 87 Km/uur in de bebouwde kom van Gooik (Oetingen).
 • Tijdens die actie werden er nog twee processen-verbaal opgesteld voor niet vastgemaakte lading en één voor niet dragen van de veiligheidsgordel.