Onze politiezone

De Lokale Politie Pajottenland is een meergemeentezone, gelegen in het landelijke Pajottenland. Ze bestaat uit 6 gemeenten: Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen.

Beschrijving politiezone

De zone situeert zich voornamelijk in een landelijke omgeving en heeft een omvang van 20 586 Ha. Hiermee is de politiezone de grootste in oppervlakte van het arrondissement Halle - Vilvoorde.

Onze politiezone wordt begrensd door de provincie Oost-Vlaanderen met de gemeenten Ninove en Geraardsbergen, de provincie Henegouwen met de gemeenten Edingen, Lessen, Rebecq, Silly en Tubeke. Verder grenzen we ook nog aan een aantal gemeenten binnen de provincie Vlaams-Brabant, namelijk Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Dilbeek, Ternat en Roosdaal.

Binnen onze politiezone situeren zich een aantal belangrijke gewestwegen: N8 (Brussel - Ninove), N28 (Halle - Ninove), N255 (Ninove - Edingen), N272 (Moerbeke - Pepingen), N282 (Anderlecht - Gooik), N285 (Asse - Edingen), N495 (Geraardsbergen - Herne).

De politiezone Pajottenland staat onder leiding van korpschef Cummins David.  Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid, en meer in het bijzonder, voor de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan. Hij staat in voor de leiding, de organisatie en de verdeling van de taken binnen het korps.

De korpschef oefent zijn bevoegdheden uit onder het gezag van het politiecollege. Met het oog op een goed beheer van het politiekorps, licht de korpschef het politiecollege zo spoedig mogelijk in over alles wat het lokaal politiekorps en de uitvoering van zijn opdrachten aangaat. Hij licht hen ook in over de initiatieven die de lokale politie overweegt te nemen en die betrekking hebben op het zonale veiligheidsbeleid. Hij brengt elke maand verslag uit aan het politiecollege over de werking van het korps.