Project Politiehuis

De Politiezone Pajottenland heeft beslist een centrale politiepost op te richten

Teneinde de bevolking te informeren op een objectieve en transparante manier, nodigt de politie iedereen, die meer informatie zoekt over het project politiehuis, uit om deze pagina regelmatig te consulteren.

De Politiezone Pajottenland heeft na een grondig locatieonderzoek beslist een centrale politiepost op te richten langs de Edingsesteenweg te Gooik (Kester) nabij het kruispunt met de Bruneaustraat en de Langestraat.

Teneinde de bevolking te informeren op een objectieve en transparante manier, nodigt de politie iedereen, die meer informatie zoekt over het project politiehuis, uit om deze pagina regelmatig te consulteren.

Documenten die momenteel beschikbaar zijn :