Project Politiehuis

De Politiezone Pajottenland heeft na een grondig locatieonderzoek beslist een centrale politiepost op te richten langs de Edingsesteenweg te Gooik (Kester) nabij het kruispunt met de Bruneaustraat en de Langestraat.

Teneinde de bevolking te informeren op een objectieve en transparante manier, nodigt de politie iedereen, die meer informatie zoekt over het project politiehuis, uit om deze pagina regelmatig te consulteren.

Documenten die momenteel beschikbaar zijn :

 1. Projectfiche van het politiehuis (toegevoegd op 24-02-2015)
 2. Gedetailleerd antwoorddossier op de petitie (toegevoegd op 24-02-2015)
 3. Actueel voorliggend ontwerp van RUP :
  • Ontwerp aanduiding politiehuis (toegevoegd op 24-02-2015)
  • Ontwerp tekstbundel (toegevoegd op 24-02-2015)
  • Ontwerp grafisch plan (toegevoegd op 24-02-2015)
 4. Bouw van een politiehuis - Opdracht
  • Deelnemingsformulier (toegevoegd op 26-03-2015)
  • Selectieleidraad (toegevoegd op 26-03-2015)
 5. Affiche openbaar onderzoek - Onteigeningsplan (toegevoegd op 26-05-2015)
 6. Politieraad 12/06/2015 - Beknopt verslag (goedkeuring van het definitieve onteigeningsplan en onteigeningstabel) (toegevoegd op 02-08-2015)
 7. Definitief onteigeningsplan en onteigeningstabel (toegevoegd op 02-08-2015)
 8. Reactie van het Politiecollege 31/07/2015 op de nieuwsbrief van de Open VLD Gooik van 7 juli 2015 (toegevoegd op 02-08-2015)
 9. Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Politiehuis' - Besluit van de deputatie van 9 juli 2015 - Goedkeuring (toegevoegd op 02-08-2015)
 10. Persmap : persvoorstelling nieuw politiehuis dd 22-04-2016 (toegevoegd op 25-04-2016)
 11. Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning politiehuis (toegevoegd op 21-02-1019)