Belastingsreglement mbt tussenkomsten van de politiezone

Naar aanleiding van falende alarminstallaties, dronken personen of personen die zich in een soortelijke toestand bevinden ten gevolge van het gebruik van verdovende middelen of hallucinatie verwekkende middelen, overlast door het gedrag van personen op de openbare plaats of in publiek toegankelijke plaatsen, worden heel wat tussenkomsten uitgevoerd door de lokale politie die zorgen voor heel wat bijkomende kosten.

Het werd opportuun geacht een belasting in te voeren die bedoeld is als recuperatie van de kosten, gemaakt door de politiediensten, als zij een falend inbraakalarm moeten controleren (zowel voertuigen als manuren). De tijd die de politíe spendeert aan het falend alarm, kan niet gebruikt worden om zich met haar kerntaken bezig te houden. Een dergelijke belasting kan een aansporing vormen voor de eigenaar om een technische controle en bijregeling te laten uitvoeren. De eerste twee tussenkomsten zijn altijd gratis.

Het vervoer van dronken personen of personen die zich in een soortgelijke toestand bevinden of aangehouden personen wordt best ook belast om als waarschuwing te kunnen dienen.

Daarnaast neemt het aantal loslopende dieren, binnen de politiezone, een dergelijke proportie aan, dat het een bijna dagelijkse taak van de lokale politie is om deze dieren in het kader van de veiligheid te vangen en tijdelijk over te brengen in een schuthok.

Een belasting wordt geheven op sommige tussenkomsten van de lokale politie bij herhaling binnen de 12 maand.

Dit reglement werd dit reeds goedgekeurd in de volgende gemeenten :

  • Bever : op 21 maart 2017
  • Herne : op 25 januari 2017
  • Lennik : op 27 maart 2017

Je kan dit reglement hier vinden.