Hoe een afwezigheidstoezicht aanvragen?

Je plant een vakantie in binnen- of buitenland of je bent gewoon een langere periode van huis weg? Zorg er dan voor dat je woning geen makkelijke prooi is voor inbrekers.

Er zijn tal van eenvoudige preventiemaatregelen die je zelf kan nemen, maar ook de politie kan tijdens jouw afwezigheid een oogje in het zeil houden. Deze service is bovendien geheel gratis.

Vanuit de Politiezone Pajottenland zijn wij uiteraard bezorgd omtrent de veiligheid, onder andere inzake het risico op inbraken in uw woning en in voertuigen.

Ons afwezigheidstoezicht houdt in dat uw woning wordt opgenomen in het patrouilleschema. Regelmatig wordt nazicht gedaan van de toestand. Dit gebeurt grondiger dan bij een klassieke patrouille : ook de achterzijde van de woning wordt gecontroleerd, indien dit mogelijk is.

De vakantiemaanden vormen een extra risicofactor : inbrekers weten ook dat vele woningen leeg staan gedurende meerdere dagen. Het zou spijtig zijn als u bij de terugkomst uit een welverdiende vakantie moet vaststellen dat ongewenste "gasten" binnengeweest zijn in uw woning. Volledig te vermijden is het uiteraard niet en het is zeker niet van dien aard om er uw vakantie voor te laten. U kunt echter bepaalde zaken doen om het risico op inbraken in uw woning en in voertuigen te verminderen. Wij geven u hierbij graag volgende tips.

Onverminderd ons afwezigheidstoezicht vraagt U in eerste instantie wel best Uw buren en/of personen uit Uw buurt gedurende Uw afwezigheid toezicht uit te oefenen op Uw woning en bij de minste verdachte vaststelling de politie te verwittigen.

Hoe afwezigheidstoezicht aanvragen?

Opgelet: bezorg het ingevulde formulier minstens 7 dagen voor vertrek.

Tijdens je afwezigheid komt de politie regelmatig een kijkje nemen aan jouw woning. Dat gebeurt zowel overdag als 's nachts. Wanneer problemen of onregelmatigheden worden vastgesteld, verwittigt de politie één van de contactpersonen die je hebt opgegeven.

Brochure 'Check-list vertrek'

Je wilt natuurlijk zorgeloos op vakantie kunnen vertrekken. Dat houdt in dat alles in je koffer moet zitten. Maar ook dat je je woning zo veilig mogelijk achterlaat.

Om er zeker van te zijn dat je de belangrijkste zaken gecontroleerd hebt, kan je de Checklist raadplegen.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons telefonisch via 054 31 35 01.