Moet ik een fuif aanmelden en waar kan ik dit doen?

Alle voor het publiek toegankelijke feestelijkheden en evenementen, zelfs op en/of in private eigendommen tussen 22u en 6u dienen het voorwerp uit te maken van een voorafgaande melding door de organisatoren aan de jeugddienst en dit uiterlijk 3 maanden voor de aanvang van de feestelijkheden of evenementen. Onder voor het publiek toegankelijke feestelijkheden en evenementen dienen te worden begrepen alle voor het publiek toegankelijke fuiven, festivals, muziekoptredens, dorpsfeesten en andere grote evenementen tegen betaling van een toegangsprijs.

De jeugddienst maakt de melding over aan de lokale politie voor advies. De politie bezorgt het advies terug aan de jeugddienst ten laatste 6 weken voor het evenement. Na het advies (positief of negatief) van de politie gaat de melding via de jeugddienst naar de burgemeester voor het verlenen van de goedkeuring. De burgemeester beslist of hij/zij een sterke drankvergunning aflevert of niet. Deze beslissing wordt vermeld op het meldingsformulier.

Indien de organisator beroep doet op een erkende securityfirma, dient hiervoor een kopie van de overeenkomst aan de politie bezorgd te worden samen met het meldingsformulier.

In het Pajottenland hanteren de 6 gemeenten een uniform meldingsformulier. U kan deze hier terugvinden :

 1. Bever
 2. Galmaarden
 3. Gooik
 4. Herne
 5. Lennik
 6. Pepingen

Navolgend op een melding van een evenement is een veiligheidsoverleg (coördinatievergadering) mogelijk voor fuiven cat D (meer dan 750 aanwezigen) of voor risicovolle fuiven. De organisatoren worden in dat geval uitgenodigd door de lokale politie in samenspraak met de burgemeester.

Personen die opgegeven worden als fuifcoach/steward mogen geen job uitoefenen bij de politie, het leger of een bewakingsfirma!

Het staat de burgemeester vrij om in het advies van de fuif beperkende maatregelen op te leggen zoals Bv: verbod jeneverbar voor een jeugdfuif met zeer jong publiek, schenken van cocktails enkel toegelaten tussen 22u en 24u, extra stewards (meer dan het fuifreglement voorschrijft) voor het instaan van de veiligheid,....

Voor een tijdige afhandeling en goedkeuring van het gemelde evenement, is het belangrijk dat het meldingsformulier tijdig bij onze diensten terechtkomt! Een late aanvraag verhoogt de kans op een negatief advies!
Meer info omtrent categorieën van fuiven, geluidsnormen en preventie is terug te vinden in het fuifreglement van je gemeente :

 1. Bever
 2. Galmaarden
 3. Gooik
 4. Herne
 5. Lennik
 6. Pepingen
Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 054 31 35 01.