Je ontving een parkeerkaart (preventie/repressie)

Om de problematiek van het wildparkeren aan te pakken werden er specifieke parkeerkaarten ("Parkeerkaart Preventie" en "Parkeerkaart Overtreding") in het leven geroepen. Deze kaderen in een zonale verkeersstrategie, waarbij een selectief en gemoduleerd interventiebeleid wordt vooropgesteld. Hierbij wordt in eerste instantie opgetreden naar:

 • gevaarlijke en hinderlijke overtredingen
 • kennelijk zorgeloze bestuurders
 • recidiverende bestuurders

Concreet komt het er dus op neer dat er strenger wordt opgetreden naar bestuurders die gevaarlijke toestanden verwekken, en milder tegenover bestuurders die onopzettelijke inbreuken begaan.

Je ontving een parkeerkaart - preventie?

 • Er werden nog geen parkeerovertredingen vastgesteld in de PZ Pajottenland, begaan met dit voertuig.
 • Er werd geen proces-verbaal opgesteld.
 • Bij een volgende parkeerovertreding zal er onmiddellijk een proces-verbaal worden opgesteld.
 • Gelieve uw wagen in de toekomst conform het verkeersreglement te parkeren.

Je ontving een parkeerkaart - repressie?

 • Er werden reeds parkeerovertredingen vastgesteld in de PZ Pajottenland, begaan met dit voertuig.
 • Er werd een proces-verbaal opgesteld.
 • Een exemplaar van dit proces-verbaal wordt overgemaakt naar het adres van de houder van de nummerplaat.
 • Gelieve uw wagen in de toekomst conform het verkeersreglement te parkeren.
Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons telefonisch via 054 31 35 01.